Hidroizolacione membrane (folije)

Sistemi ravnih krovova takođe se nalaze u našoj ponudi. Kupcima možemo da ponudimo materijal, kao i izvođenje kompletnog sistema, počevši od vi- sokotrapeznih limova, preko parne brane, već spomenute kamene vune, pa sve do PVC, TPO i bitumenskih hidroizolacionih membrana poznatih svjetskih proizvođača.

Ravni krovovi u prednosti su nad kosim krovovima zbog manjeg volumena u odnosu na korisnu površinu, a osim toga djeluju minimalistički i moderno.

Najveća prednost ravnog krova je ta štose na njemu mogu graditi razni sa- držaji. Na primjer, ako nemate dvorište, odlučite se za zelenu gradnju. U ovom slučaju na krovu svoje kuće dobivate kvalitetno iskoristiv prostor koji zam- jenjuje dvorište. Osim zelene površine krov može poslužiti kao terasa ili ne- prohodna površina od pranog šljunka i sl.Na ravnom krovu mogu se postaviti fotonaponski paneli ili solarni kolektori, koji proizvode struju ili zagrijavaju vodu što je još jedan od načina uštede.

Kod industrijskih objekata ravni krov ima veliki značaj zbog uštede energije koje se ogleda u značajno smanjenom korištenju klimatizacije, a samim tim i uštedom električne energije.

PVC folije

PVC jednoslojne membrane pruža- ju pouzdanu zaštitu i dokazane performanse od 1960-ih, čineći ih popularnim i ekonomičnim izborom među savjetnicima i stručnjacima za krovište.

Otpornost PVC-a na hemi- kalije, masnoću, vatru i proboje čine ga idealnim izborom za širok spektar objekata.
Naša PVC membrana ispunjava sve standardne zahtjeve i može se pou- zdano ugraditi i u projektima novogradnje, kao i sanacije.

TPO folije

TPO membrane proizvode se u jednom procesu, korištenjem najnovije tehnologije ekstrudiranja. Membrane su ojačane sintetičkom mrežicom, što im daje veliku snagu, kao i optimalnu fleksibilnost.

One imaju univerzalnu primjenu te se mogu učvrstiti bilo mehanički bilo opterećenjem. Ove membrane imaju vrhunsku ocjenu zaštite od požara sa Broof (t1) i (t3), otporne su na UV zračenje i nisu osjetljive na mikroorganizme.