Klasični krovni paneli

GLAMET je samobrtvujući metalni samonosivi panel s izolacijom od POLIURETAN pjene. Namijenjen je za pokrov objekata. Proizvodi se u komadima dužine do 13 500 mm i pokrivne širine 1000 mm, u debljinama: 30, 40, 50, 60, 80, 100 i 120 mm.

Standardne boje:
– za vanjski lim:
RAL 9002, RAL 9006, RAL 5010, RAL 3009 (ostale boje na zahtjev)
– za unutrašnji lim:
RAL 9002 (ostale boje na zahtjev)

MONOROOF ZOO je samobrtvujući metalni samonosivi panel s izolacijom od POLIURETAN pjene. Namijenjen je za pokrov objekata (prvenstveno farmi). Zbog agresivne sredine unutrašnja strana je zaštićena poliesterom. Proizvodi se u komadima dužine do 13 500 mm i pokrivne širine 1000 mm, u debljinama: 30, 40, 50, 60, 80 i 100 mm.

Standardne boje:
RAL 9002, RAL 9006, RAL 5010, RAL 3009 (ostale boje na zahtjev)

MONOROOF CARTON je samobrtvujući metalni samonosivi panel s izolacijom od POLIURETAN pjene. Namijenjen je za kose i vodoravne pokrove koji se hidroizoliraju na gradilištu. Proizvodi se u komadima dužine do 13 500 mm i pokrivne širine 1000 mm, u debljinama: 30, 40, 50, 60, 80 i 100 mm.

Standardne boje:
RAL 9002, RAL 9006, RAL 5010, RAL 3009 (ostale boje na zahtjev)

MONOROOF FLAGON je samobrtvujući metalni samonosivi panel s izolacijom od POLIURETAN pjene. Namijenjen je za kose i vodoravne pokrove.Na vanjskoj strani panela je postavljena vodonepropusna FLAGON folija debljine 1,5 mm, armirana staklenom mrežicom od 50 gr/m2 i učvršćena veznom folijom od 120 gr/m2. Proizvodi se u komadima dužine do 13 500 mm i pokrivne širine 1000 mm, u debljinama: 30, 40, 50, 60, 80 i 100 mm.

Standardne boje:
RAL 9002, RAL 9006, RAL 5010, RAL 3009 (ostale boje na zahtjev)