Posebni zidni paneli

H-WALL 8 P je metalni samonosivi panel s izolacijom od POLIURETAN pjene sa skrivenim spojem. Namijenjen je za gradnju industrijskih i komercijalnih objekata koji traže viši nivo estetike. S obzirom na valovitu profilaciju vanjskog lima, nosivost mu je jako visoka tako da se smanjuje potreba za potkonstrukcijom. Istovremeno mu spoj na “dupli labirint” daje bolje fizikalne i termoizolacijske karakteristike u odnosu na druge proizvode. S obzirom na vrstu spoja vijci se montiraju kroz samo 1 panel i to na utoru na “V”, na muškom dijelu spoja. Predviđeno je prilikom montaže postaviti 2 vijka, međusobno udaljena 30 mm, za svaki panel te za svaki oslonac. Pogodan je za vodoravnu montažu te za kombinovanu montažu s panelom SUPERWALL ml (samo za debljinu od 50 mm).

Standardne boje:
– za vanjski lim:
RAL 9002, RAL 9006, RAL 5010, RAL 3009 (ostale boje na zahtjev)
– za unutrašnji lim:
RAL 9002 (ostale boje na zahtjev)